بیانیه پایانی نشست دوم کنگره چهارم جماعت دعوت و اصلاح

بسم الله الرحمن الرحیم

 

بیانیه پایانی نشست دوم کنگره چهارم جماعت دعوت و اصلاح

 

چهارمین کنگره جماعت دعوت و اصلاح، در شرایطی نشست دوم خود را برگزار میکند که جهان اسلام و خاورمیانه در وضعیت نابسامانی بهسر میبرد. بحرانهای فکری و سیاسی موجود، درگیری‌های خشونت‌آمیز ناشی از فعالیت گروههای تندرو و نقش قدرتهای بزرگ و دولت‌های منطقه در این بحران‌ها، شرایطی را فراهم آورده است که نه تنها شکاف دولت - ملت عمیقتر شده است، بلکه در نتیجهی آن، شمار قابل توجهی از شهروندان غیر نظامی آواره یا مصدوم شده و یا جان خود را از دست داده‌اند.

این مشکلات، خاورمیانه و شمال آفریقا را در برگرفته و درد و رنج مضاعفی را بر مردم منطقه تحمیل کرده است. دامنهی بحران به اندازه‌ای گسترده است که حتی شورای امنیت سازمان ملل نیز از کنترل آن، اظهار عجز و ناتوانی کرده و تنها بر آن مرثیهخوانی می‌کند. از این رو ما به عنوان جماعت دعوت و اصلاح، ضمن محکوم نمودن هرگونه خشونت، ترور و جنگ افروزی، امیدواریم زمینه‌ای فراهم گردد که با محوریت تأمین حقوق مردم و دمکراسی بر پایه‌ی همزیستی مسالمت‌آمیز فی‌مابین دولت‌ها و ملت‌های منطقه، نظم، امنیت، صلح و سازگاری مجال تحقق یابد؛ تا در سایهی آن، مردم بتوانند از رفاه، آسایش و آرامش برخوردار گردند.

در داخل کشور نیز هنوز با شرایط مطلوب فاصله قابل توجهی وجود دارد. تداوم برجام اگر چه برخی فرصت‌ها را برای کشور ایجاد کرد، اما در عین حال سایهی محدودیت ها همچنان بر کشور سنگینی میکند. دولت آقای روحانی علیرغم کسب موفقیت هایی در ادارهی امور، نتوانسته است مطالبات و انتظارات ایجاد شده را برای گروه‌های مختلف برآورده کند. این در حالی است که اقشار مختلف جامعه از اقوام و مذاهب، با رأی به ایشان و مشی اعتدال‌گرایی، انتظار داشتند که در شرایط بعد از برجام از مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور گرهگشایی شود.

ما نیک می‌دانیم که محدودیت‌ها و مشکلات سیاسی داخلی و خارجی، تحقق انتظارات را با چالش جدی مواجه کرده است؛ اما دولت می‌تواند با همکاری مردم و اصرار بر مواضع اصولی و تعهداتی که به ملت داده است، بخشی از آنها را عملی سازد.

بخشی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور، به میزان بیکاری اقشار مختلف، تورم و گرانی کالاها و خدمات، وجود برخی نگرش‌های سختگیرانه در تصمیم گیری‌ها، فساد مالی و اقتصادی، تبعیض در توزیع موقعیت‌ها و توزیع ناکارآمد ثروت بر می‌گردد. ما امیدواریم که با تدبیر مقامات عالی کشور در توزیع عادلانه‌ی ثروت و موقعیت‌های اقتصادی و گسترش مشارکت اقوام و مذاهب در اداره‌ی کشور، از تداوم رویکردهای تنگ نظرانه جلوگیری شود. بیتردید تحقق اصول قانون اساسی و رعایت دقیق منشور حقوق شهروندی مسیر توسعهی همهجانبه را بیش از پیش مهیا میسازد.

استحضار دارید که جماعت دعوت و اصلاح، در سایهی الطاف الهی از بدو تأسیس تا کنون مراحل مهم و سرنوشت‌سازی را با هوشیاری و واقعبینی طی کرده است. ارادهی جمعی برخاسته از دل‌سوزی و احساس مسؤولیت در کنار اخوت ایمانی و انسجام و همگرایی سازمانی به ثمر نشست، عبور از مراحل سخت را آسان نمود و دستآوردهای ارزشمندی را در پی داشت. التزام به رویکرد فعالیت آشکار و شفاف، توسعه و گسترش فعالیتها در سطح کشور، عبور از ساختار سنتی، تأکید بر استقلال جماعت در ابعاد مختلف، نشر و تقویت فرهنگ اعتدال و دگرپذیری و پرهیز از خشونت، نهادینه کردن فرهنگ کار گروهی مبتنی بر اصل شورا و خرد جمعی در حوزهها و سطوح مختلف، تأکید بر گفتمان حقوق شهروندی، احترام به تنوع دینی، مذهبی و قومی و اجتناب از تعصب، برقراری روابط دوستانه با شخصیتها، جریانات و احزاب و اهتمام جدی به مشارکت اجتماعی و سیاسی، از جمله این کامیابی هاست.

بدیهی است در کنار این موفقیتها و دستآوردهای ارزنده، نباید از کاستیها و ضعفها چشمپوشی کرد. سرعت تغییرات، پیچیدگی اوضاع و شرایط، توسعه فضای مجازی و دسترسی آزاد و گسترده به اطلاعات و تغییر در سطح و نوع مطالبات مردم، نیازها و اقتضائات جدیدی را به ویژه برای نسل جوان ایجاد کرده است که تغییر نگاه و ادبیات و ارایهی برنامههای متناسب با این واقعیتها را می‌طلبد.

بر این اساس ضرورت دارد جماعت به منظور برطرف کردن کاستی‌ها و با لحاظ کردن امکانات، ظرفیتها، تواناییها و شرایط حاکم بر جامعه، برنامهریزیهای لازم در جهت تحقق موارد زیر به عمل آورد:

 

1. اهتمام جدی به نشر و گسترش اخلاق و معنویت

2. روزآمد کردن مستمر درک تحولات، نیازها و اقتضائات زمان

3. انتخاب دقیق اولویتها و بازتعریف مستمر حوزهی فعالیت به تناسب جامعه هدف

4. مدیریت بهینه‌ی نیروها و سرمایههای انسانی

5. تقویت فرهنگ سازمانی و اصلاح ساختار در راستای چابک سازی سازمان

6. تصحیح نگرشها و توجه ویژه به اهمیت و نقش اقتصاد در تأمین رفاه و آرامش فرد، خانواده و جامعه.

7. اهتمام جدی به نیازهای ویژهی مناطق و بخشهای مختلف جماعت

8. برنامهریزی برای تقویت حضور اجتماعی

9. ارتقا و بهبود کمی و کیفی فعالیت رسانهای جماعت

امید است در پرتو عنایات خداوند بزرگ جل جلاله و همراهی و همفکری اعضا و هواداران گرانقدر، به منظور تحقق شعار راهبردی کنگرهی چهارم، «کرامت انسانی، معنویت اسلامی، هویت ایرانی» گام‌های جدی و مؤثری برداشته شود.

 

دهم اسفندماه 1396 - تهران

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
بدون‌نام (مهمان)
1396/12/13

از یک نفر که خیلی به آمدن امام زمان و تغییرات بعد از او دل بسته بود و تنها رفاه اجتماعی را در نظر داشت پرسیدنداگر ایشان بیاید چه تغییری در وضع اجتماع حاصل می شود؟ گفت همه چیز ارزان می شود کسی به کسی کاری نخواهد داشت، آزادی مطلق خواهد بود هیچ کس به دیگری زور نخواهد گفت و هر کس به حق خودش خواهد رسیدخلاصه وضع مثل زمان شاه خواهد شد! این هم شده وضعیت حرکتهای اسلامی که وقتی به مردم قول تغییر می دهند تنها آمال و آرزویشان رسیدن به آزادی و دمکراسی است که در کشورهای غربی وجود داردو شعارهای را سر می دهند که بعد از انقلاب فرانسه رایج شده است. و این هم به دلیل نداشتن هیچگونه الگوئی از حکومتها و دولتها لایق در کشورهای اسلامی در طول تاریخ است که همواره در حال جنگ و کشت و کشتار از همدیگر بوده اند و هیچ برهه ای از تاریخ کشورهای اسلامی وجود ندارد که در آن جنگ و خونریزی نباشد. امروز هم بسیاری از حرکتهای اسلامی چنان خود را از اشتباهات مسلمانان و سردمداران کشورهای اسلامی مبری می دانند که انگار از کره ای دیگری آمده اند. حاصل 1400 سال حکومتهای اسلامی وضعیت خاورمیانه و شمال آفریقاست. پاک کردن صورت مسئله راحتترین راه کار برای رهائی از دست سوالاتی است که در طول تاریخ از مسلمانان شده است و خواهد شد.

2
کردستان (مهمان)
1396/12/13

عالیجنابان باور کنید دوران اسلام به سر آمده، موش ها هرگز موفق نمی شوند که زنگوله را به گردن گربه بیندارند.
شما و دبیر کل محترمتان هم در غار تاریکتان بمانید و بابت غرق کشتی و سقوط هواپیما به مردم تسلیت بگویید و فراموش کنید که در ایران اهل سنت، درویش ها، بهایی ها، زنان، بی دین ها و کارگرها در رنج و خفقان هستند و سکوت کنید و بگذرید و اسمش را منطق بگذارید.

3
بدون‌نام (مهمان)
1396/12/17

سکوی پرواز بزرگان چنان باهیبت است که کوردلان راتاب وتوان نگاه کردن نیست من به عنوان یک سرباز این جماعت آرزوی سرافرازی رابرای همه اساتیدرادارم وخودنیزبرای رضای خالق وخدمت به مردم نهایت تلاش راان شاء الله انجام می دهم

4
بدون‌نام (مهمان)
1396/12/23

ضرورت وجود جماعت دعوت و اصلاح چیست؟
کدام خلأ را در جامعەی ایرانی پر کردە است؟
دستاوردهای آن در طول فعالیت چند دهەاش کدامند؟
نقش این جماعت در همگرایی ایرانیان چه بوده است؟
اینها سؤالاتی هستند که باید ازسوی جماعت بدان پاسخ دادە شود و برای افکار عمومی مشخص شود که این جماعت یک فرصت است نه یک تهدید.

5
بدون‌نام (مهمان)
1396/12/23

یکی از رویکردهای این جماعت نوگرایی و نواندیشی است؛ در این بیانیە نیز آمدە است که: "روزآمد کردن مستمر درک تحولات، نیازها و اقتضائات زمان"
جماعت برای بە روزآمدن خود در برنامەهای آموزشی‌اش تا چە حد بە روزآوری مستمر و درک تحولات و نیازها و اقتضائات زمان بها دادە است و بەصورت عملیاتی به آن پرداخته است؟
معاونت تربیتی این جمعیت تا چه حد در راستای نوگرایی منابع آموزشی جماعت تلاش نموده است؟