مسئول روابط عمومی جماعت: فردا صبح نشست دوم چهارمین کنگره‌ی جماعت برگزار می‌شود

مسئول روابط عمومی جماعت: فردا صبح نشست دوم چهارمین کنگره‌ی جماعت برگزار می‌شود

دومین نشست کنگره‌ی چهارم با حضور اعضای کنگره صبح روز پنجشنبه ۱۰ اسفندماه در دفتر مرکزی برگزار می‌شود.

جمال اسماعیلی مسئول روابط عمومی جماعت دعوت و اصلاح در گفت‌وگوی کوتاهی با اصلاح‌وب افزود: بر اساس اساسنامه‌، در فاصله‌ی میان دو کنگره، نشستی با حضور اعضای کنگره متشکّل از اعضای شورای مرکزی، معاونان و هیٲت اجرایی مرکزی، مسئولان هیٲت‌های اجرایی استان‌ها و منتخبان استا‌ن‌ها برگزار می‌شود.

وی درباره‌ی این نشست گفت: بنا به دستور نشست، فردا ابتدا گزارش ارکان جماعت ارائه می‌شود و سپس به‌وسیله‌ی اعضای کنگره به بررسی و نقد گزارش ارایە شدە پرداخته می‌شود.

وی در پایان اضافه کرد: افزون بر این، دبیرکل نیز گزارشی از وضعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشورمان ارائه می‌دهد و بر مبنای آن، تصمیماتی برای دو سال آینده‌ی جماعت اتّخاذ می‌گردد.