من متاهل هستم و دوازده سال است ازدواج کرده‌ام، اهل نماز و روزه هستم و از خدا می‌ترسم. خیلی هم توبه کردم.

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
شرمنده من غریزه‌ی جنسی زیادی دارم، گاه گاه عکس و فیلم مبتذل را می‌بینم ولی مرتکب استمناء نمی‌شوم و هیچ‌کس نمی‌داند که نگاه می‌کنم به جز خدا. لطفا مرا در این کار راهنمایی کنید. خیلی هم توبه کردم باز ناچار شدم.

مسلمان باید کارهایی انجام دهد که برایش سودمند باشد، اگر احساس کند کاری برایش سودمند نیست آن را رها سازد. پیامبر-صلی‌الله‌علیه‌و‌سلم- فرموده است: «من حسن اسلام المرء ترکه ما لایعنیه»[ترمذی] نشانه‌ی نیکو بودن مسلمان آن است که کار و حرف بیهوده را رها سازد.
در سؤال اشاره کرده‌اید زود تحریک می‌شوید، سعی کنید از دیدم یا انجام کارهایی که آتش شهوت را شعله‌ور می‌کند دوری گزینید و به جای آن مشغول کارهایی شوید که به ایمان می‌افزاید و سبب فرود آمدن آرامش می‌شود، و وقتتان را با چیزهای مفید پر کنید و همیشه خداوند را مراقب و ناظر بر خودت بدان. پیامبر-صلی‌الله‌علیه‌و‌سلم- فرموده است: «اتق الله حیثما کنت...» از خداوند پروا داشته باش هر جا که باشی.
هر گاه شهوت به شما فشار آورد، از راه شرعی با همسرتان آمیزش کنید و خودتان را آسوده گردانید، گر چه گفته‌اید آن عکس‌ها و فیلم‌ها را در تنهایی می‌بینید، اما بدانید که ادامه‌ به این کار سبب معتاد شدن به آن‌ها می‌شود و اندک اندک فرد را گرفتار می‌کند و پیامدهای دینی و دنیوی بدی را به دنبال دارد.