خانمی ۳۳ ساله و متاهل هستم. از کودکی به موسیقی فولکلور خیلی علاقه داشتم. حدوداً چند ماهی است که به کلاس سنتور می‌روم.

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
با توجه به اینکه در تمام ایران کلاس سنتور انفرادی برگزار می‌شود و در شهر ما بیشتر مربیان موسیقی مرد هستند آیا با رعایت شئونات اسلامی رفتنم به کلاس اشکال شرعی دارد؟ ضمن اینکه برای یادگیری کامل ریتم‌ها لازم است با شعرها هم‌خوانی کنیم. اگر با مربی هم‌صدا هم‌خوانی کنم اشکال دارد؟ لبخوانی چطور؟ ناگفته نماند که برایم مقدور نیست که شوهرم یا کسی دیگری را همراه داشته باشم.

درباره‌ی موسیقی دیدگاه علما متفاوت است برخی از علما هیچگونه موسیقی را جایز نمی‌دانند، خواه نواختن آن باشد یا گوش دادن به آن، برخی دیگر از علما گفته‌اند موسیقی که تحریک‌آمیز نباشد و شعرهای خلاف شرع در آن نباشد را جایز دانسته‌اند با توجه به دیدگاه دوم اگر خانمی می‌خواهد نزد مردی موسیقی را یاد بگیرد نباید دو نفر با هم در یک جا خلوت کنند، بلکه محرمی همراه زن باشد یا زنان دیگری همراه آنان باشند. پیامبر-صلی‌الله‌علیه‌و‌سلم- فرموده است: «الا لایخلون رجل بامرأة الا کان ثالثهما الشیطان»[ترمذی، احمد و ابن‌حبان(آلبانی آن را صحیح می‌داند)] هیچ مردی با زنی خلونت نمی‌کند مگر این‌که سومین آنان شیطان است؛ یعنی شیطان آنان را وسوسه می‌کند.
اگر با رعایت شرایط خانمی در چنان کلاسی حضور بیابد سعی کند با مربی هم‌آوایی نکند، بلکه لب‌خوانی کند.