برگزاری دوره‌ی تربیتی دانشجویی و دانش‌آموزی جماعت در استان سیستان و بلوچستان

برگزاری دوره‌ی تربیتی دانشجویی و دانش‌آموزی جماعت در استان سیستان و بلوچستان
به همت معاونت تربیتی جماعت در استان دوره‌ی دو روزه با موضوع تربیت براساس اخلاق اسلامی برای دانشجویان و دانش‌آموزان متربی مرتبط در ایرانشهر برگزار شد.
بنا به گزارش اصلاحوب، این دوره با حضور بالغ بر ۵۰ نفر از شرکت‌کنندگان در روزهای ۱۶ و ۱۷ آبان‌ماه در مکتب رضوان ایرانشهر برگزار شد.
در این دوره موضوعات متنوعی مورد بررسی و مدارسه قرار گرفت و در این دوره با توجه به حضور شرکت‌کنندگان در سنین مختلف، اساتید به ارایه‌ی مباحث متنوعی پرداختند. 
اصغر امیری در کارگاه بررسی روانشناسی پدیده‌ی خشونت به بررسی و تحلیل انواع خشونت منجمله خشونت‌های کلامی خشونت فیزیکی و خشونت دیجیتالی و چگونگی برخورد و راه‌های پیشگیری از آن پرداخت. 
ابوالقاسم دهواری در بحث مهارت خودآگاهی ضمن تعریف این مفهوم به علل و عوامل و برطرف کردن نیازهای اولیه و ارایه راهکارهایی در باب این موضوع پرداختند. 
حافظ عبدالغنی جهانی با موضوع اصلاح نفس ضمن معرفی انواع امراض قلبی و چگونگی برونرفت از این بیماری با تمرکز بر ویژگیهای قلب سالم به تبیین اسباب تباهی و فساد قلب پرداخت. 
در بحثی با عنوان روش‌شناسی تدبّر در قرآن استاد اکبر بامری ضمن تعریف واژه‌ی تدبر به ویژگیهای کتاب خدا و راههای تدبر در کلام الهی پرداخت، سپس به مقاصد قرآن و بیان موانع تدبر در آن پرداخت. 
در یکی از دروس دوره‌ی معاونت تربیتی جماعت در استان مولوی عبدالحمید مرادزهی در مورد ضرورت جمعی بودن فعالیت در دعوت اسلامی از دیدگاه قران و سنت نبوی ایراد سخن نمود و تفاوت جاهلیت و اسلام را در نیاز به داشتن رهبریت واحد در کار جمعی، گروهی در اسلام دانست. 
در ادامه، حافظ محمد دهواری در موضوع توکل به خدا ضمن تعریف توکل به درجه‌بندی توکل و ویژگیهای انسان متوکل و نسبت میان اسباب و توکل ایراد سخن نمود. 
همچنین در این دوره میزگردی در مبحث آسیبها و نحوه‌ی استفاده از فضای مجازی برگزار شد در این میزگرد اسماعیل شریف‌زاده به‌عنوان مجری میزگرد با دعوت از اساتید دیگر نکاتی در مورد تعریف فضای مجازی، ویژگیهای این فضا، مزایا و مخاطرات آن و راهکارهایی جهت تعامل جوانان با فضای مجازی طرح و ارایه کرد که شرکت‌کنندگان در میزگرد نیز، اساتید را همراهی کرده و سؤالاتی را مطرح نمودند.  
در پایان دوره، محمد انور امیری مسئول هیئت اجرایی ایرانشهر به جوانان و شرکت‌کنندگان در دوره درباب توجه به علم‌آموزی همراه با توجه به مسأله‌ی ایمان و تعهد و مشارکت در فعالیتهای گروهی مطالبی را ارایه نمود.
سپس این دوره با دعای دسته‌جمعی شرکت‌کنندگان و اساتید در عصر روز دوم خاتمه پیدا کرد.
برگزاری دوره‌ی تربیتی دانشجویی و دانش‌آموزی جماعت در استان سیستان و بلوچستان
برگزاری دوره‌ی تربیتی دانشجویی و دانش‌آموزی جماعت در استان سیستان و بلوچستان
برگزاری دوره‌ی تربیتی دانشجویی و دانش‌آموزی جماعت در استان سیستان و بلوچستان

.:: جدیدترین ::.