احمد ریسونی به عنوان دوّمین رییس اتحاد جهانی علمای مسلمان جانشین یوسف قرضاوی شد

احمد ریسونی به عنوان دوّمین رییس اتحاد جهانی علمای مسلمان جانشین یوسف قرضاوی شد
 
اتحاد جهانی علمای مسلمان امروز دانشمند مراکشی دکتر احمد ریسونی را به‌عنوان رییس و جایگزین یوسف قرضاوی انتخاب کرد. انتخابات پس از پایان نشست عمومی اتحاد در کنگره‌ی پنجم در استانبول برگزار شد.
 در این کنگره، ۱۰۳۰ عالم دینی و ٥۰ گروه اسلامی مشارکت داشتند. اتحاد در تویتی اعلام کرد که ریسونی با ۹۳ درصد آرا با مشارکت صدها تن از اعضا به‌عنوان رییس این اتحادیه برگزیده شد. وی در دوره‌ی پیشین، جانشین دکتر قرضاوی بود.
دکتر عبدالرحمن پیرانی دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح برای سومین بار با کسب ۱۷۸رٲی، از میان ۸٤ نامزد، در رتبه‌ی بیست و پنجم قرار گرفت و به‌عنوان عضو هیئت امنای اتحاد انتخاب شد. گفتتی است استاد پیرانی در این کنگره، حضور نداشت.
احمد خلیلی، عصام البشیر، خیرالدین قهرمان و حبيب سالم سقاف الجفری هم به‌عنوان جانشینان رییس اتحاد، انتخاب شدند.
کنفرانس اصلاح و آشتی دادن(الإصلاح والمصالحة)
در چهارمین و پنجمین روز نشست عمومی کنگره ى اتحاد جهانی علماى مسلمان، کنفرانسی تحت عنوان: اصلاح و ایجاد آشتی(الإصلاح والمصالحة) برگزار شد. 
کنگره اخير، بزرگترین کنگره‌ی اتحاد از زمان تاسیس آن در سال ۲۰۰٤ به‌شمار می‌آید که پیرامون چگونگی اصلاحات سیاسی، اقتصادی و... امت اسلامی  در طول شش روز گفت‌وگو، تجزیه و تحلیل به عمل آمد.
اعضای کنگره پیرامون راه‌ها و ابزار تحقق آشتی در میان همه‌ی ساختارهای امت اعم از حاکمان ـ حاکمان و حکمرانان و مردم، افراد و جماعت‌ها و پایان بخشیدن به اختلافات موجود، را مورد واکاوی قرار دادند.
گفتنی است اعضای اتحاد،  علاوه بر انتخاب رئیس اتحاد و معاونانش، ٣١ نفر از اعضای هيئت امنا را انتخاب می‌كنند. جهت شفاف‌سازی بیشتر، رٲی‌گیری به‌صورت الکترونیک به‌وسیله‌ی کارشناسان و حقوقدانان و قضاتی که حق نامزد شدن برای تصدی هیچیک از مناصب اتحاد را ندارند، برگزار می‌شود.
دکتر یوسف قرضاوی بانی اتحاد و رییس دوره‌های پیشین آن، در سخنانی در افتتاحیه‌ی کنگره‌ی پنجم گفت که آخرین بار است که با اعضای اتحاد سخن می‌گوید و از عدم رغبتش جهت نامزدی مجدد برای ریاست اتحاد پرده برداشت و افزود: «اتحاد وظیفه‌ی بزرگی را به انجام رساند و عالمان مسلمان تنها کسانی هستند که امانت بزرگ آن را، بر دوش کشیده‌اند.»بدون امتیاز