جوان بوکانی به عنوان مسؤول کمیته پزشکی فدراسیون انجمن‌های ورزشی ایران منصوب شد

جوان بوکانی به عنوان مسؤول کمیته پزشکی فدراسیون انجمن‌های ورزشی ایران منصوب شد

دکتر «حمزه اکبری» عضو هیأت‌‌علمی پژوهشگاه علوم ورزشی به‌عنوان مسئول کمیته پزشکی ورزشی فدراسیون انجمن‌های ورزشی ایران انتخاب شد.

به گزارش اصلاح‌وب به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه علوم ورزشی و به نقل از فدراسیون انجمن‌های ورزشی، طی حکمی از سوی «محمد علیپور» رییس فدراسیون انجمن‌های ورزشی، دکتر «حمزه اکبری» عضو هیأت‌‌علمی پژوهشگاه علوم ورزشی به‌عنوان مسؤول کمیته پزشکی ورزشی این فدراسیون منصوب شد.

وی دارای دکترای تخصّصی‌ فیزیولوژی ورزشی بوده و عضو بنیاد نخبگان ایران نیز است.

بدون امتیاز