پاسخی راهبردی به یک نامه

علی یونسی - دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی
جناب مولوی عبدالحمید نیز همانند صدها عالم فرهیخته در ایران و جهان اسلام، اعم از شیعه و سنی، براساس مصالح ایران و اسلام، خوشبختانه به‌صورت راهبردی‌ می‌اندیشند و وحدت اسلامی را رمز غلبه بر افراطیون و تروریسم و ناامنی و خشونت می‌دانند.
این قبیل رفتارهای مسئولانه و مدنی و پیگیری مطالبات از طریق تعامل و گفت‌و‌گو، نیاز امروز جامعه ماست و حوادث و نزاع‌های خونین در برخی کشورهای اسلامی و منطقه، تقویت‌کننده ضرورت این گفتمان و دکترین، است.
خوشبختانه بستر تحقق این گفتمان و تحمل و مدارا و رعایت حقوق شهروندی، در قانون اساسی و قوانین عادی، مواضع رهبری معظم و دولت محترم، وحتی در آموزه‌های دینی ما و متون دینی، به روشنی مهیا و تبیین شده است.
این پاسخ راهگشا و راهبردی رهبر معظم انقلاب به جناب مولوی عبدالحمید، اتمام حجتی با تفرقه افکنان و انحصار طلبان بوده و راه را برای اداره و مدیریت جامعه‌ای متکثر هموار ساخته است و لذا دولت و نهادهای گوناگون حکومتی باید با تلاش مضاعف، بر تحقق و نهادینه شدن این گفتمان، تأکید ورزیده و ایران را برای همه ایرانیان بخواهیم.
البته رئیس جمهوری ایران و دولت تدبیر و امید در چهار سال گذشته با‌وجود سنگ اندازی‌ها و فشارها و مانع تراشی‌ها، از وعده‌ای که در انتخابات 92 و 96 به مردم از جمله اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی داده، عدول نکرده است و در حد توان و امکان، از حقوق این بخش از ایرانیان دفاع کرده، هرچند هنوز تا تحقق کامل حقوق شهروندی، فاصله زیاد است اما بدون شک این ضرورتی اجتناب‌ناپذیر، بوده و اراده برای رفتن به سمت آن، نیز وجود دارد.
و امیدواریم، پاسخ تاریخی رهبری معظم انقلاب به درخواست جناب مولوی عبدالحمید، فصل الخطاب باشد و همانطوری که فرمودند: «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچگونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و‌نژاد و مذهبی روا ندارند. ما هم به جد معتقدیم همه باید با هم، در کنار هم و در صفوف فشرده و واحد به سربلندی و عزت ایران اسلامی بیندیشند و در راه آن تلاش کنند و اجازه ندهند دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند.»

بخش اخبار: 
اصلی