همایش استانی نگرش مقاصدی به شریعت در مریوان برگزار شد

همایش استانی نگرش مقاصدی به شریعت در مریوان برگزار شد

همایش استانی «نگرش مقاصدی به شریعت» به همّت‌ معاونت تربیتی مریوان و همکاری معاونت تربیتی استان کردستان، در این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اصلاح‌وب از مریوان، این همایش با حضور جلیل بهرامی‌نیا، عضو شورای مرکزی جماعت دعوت و اصلاح، اعضای هیأت اجرایی و اداری و مربّیان‌ جماعت در شهرستان‌های مریوان و سروآباد و مهمان‌هایی از سقز و بانه، برگزار شد.

جلیل بهرامی‌نیا در این همایش اظهار داشت: «انسان تنها موجودی است که ناقص آفریده شده است اما در عین حال تمام لوازم و شرایط رشد و کمال را داراست.»

بهرامی‌نیا افزود: «سعادت و شقاوت انسان در کیفیت بهره‌برداری از «دین» و «شریعت» خدا می‌باشد و اگر دراین میان بخواهیم از دین استفاده ابزاری کنیم و ‌شرع خدا را وسیله‌ی رسیدن به منفعت شخصی خود قرار دهیم، به خطا رفته‌ایم.

گفتنی است مقرّر‌ گردیده که این سلسله نشست‌ها با محوریّت‌ شهرستان‌های سنندج، مریوان و سروآباد ادامه پیدا کند.

همایش استانی نگرش مقاصدی به شریعت در مریوان برگزار شد
همایش استانی نگرش مقاصدی به شریعت در مریوان برگزار شد
بدون امتیاز