حکم حضور در مراسم‌های عروسی چیست؟

شماره: 
0

اگر در عروسی گناه و کارهای حرام انجام نگیرد و فرد برای عروسی دعوت شود، لازم است که به عروسی برود، اما اگر در آنجا کارهای خلاف شرع انجام گیرد، نباید به آن عروسی برود، مگر این‌که با رفتن وی به آنجا خلاف شرع از بین برود و انجام نگیرد که در این صورت لازم است به آن عروسی برود.

.:: جدیدترین ::.

تلنگری از جنس كرونا اجتماعی (1398/12/08)
کارگاه جرٲت‌مندی در سردشت برگزار شد خبرهای اصلاح‌وب (1398/12/02)