برنده شدن ماشین در جوایز حساب‌های قرض‌الحسنه چه حکمی دارد؟

شماره: 
0

برنده شدن در حساب‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها مطابق نظر برخی علما مشکل شرعی ندارد؛ اما برخی دیگر به علت ربوی بودن بانک‌ها آن را جایز نمی‌دانند،‌ نظر اول ترجیح داده می‌شود.