اگر پدر یا مادری پوشک بچه‌ی یک‌ساله را عوض کنند، وضویشان باطل می‌شود یا خیر؟

شماره: 
0

اگر کف دست به شرمگاه (جلو و مقعد) کودک نخورد،‌ وضو باطل نمی‌شود.