دادن فدیه و فطریه، به خویشاوندان نزدیک اشکال شرعی ندارد؟

شماره: 
0

دادن فدیه،‌ فطریه و صدقه به خویشاوندانی که نیازمند هستند، بهتر است و پاداش آن دو چندان می‌شود. پیامبر-صلی‌الله‌علیه‌وسلم- فرموده است: «الصدقة علی المسکین صدقة‌ وعلی ذی القرابة اثنتان: صلة و صدقة»[احمد، نسائی و ترمذی] صدقه دادن بر مسکین یک پاداش دارد و صدقه دادن به خویشاوندان دو پاداش دارد، پاداش پیوند خویشاوندی و پاداش صدقه.