نهضت آزادی ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار حضور اهل‌سنّت در کابینه‌ی دوازدهم شد

نهضت آزادی ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار حضور اهل‌سنّت در کابینه‌ی دوازدهم شد

دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، در نامهای خطاب به دکتر حسن روحانی، ضمن یادآوری بخشی از مطالبات ملّی‌ برخاسته از انتخابات، بر حضور افراد شایسته از اقلیّت‌های مذهبی و قومی، به‌ویژه خواهران و برادران اهل سنّت در کابینه‌ی دوازدهم، تأکید کرد.

به‌گزارش اصلاح‌وب به‌نقل از کانال تلگرامی نهضت آزادی ایران، در آستانه‌ی مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری منتخب و معرفی اعضای کابینه‌ی جدید، محمّد‌ توسّلی‌، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، در این نامه به تشریح و نقد شرایط حال حاضر کشور و نقاط قوّت و ضعف دولت یازدهم پرداخته است و از رئیس‌جمهور منتخب خواسته است که با بهره‌گیری از توان مدیریّتی‌ بانوان فرهیخته‌ی کشور در ساختار دولت و نیز، حضور افراد شایسته از اقلیّت‌های مذهبی و قومی ایران، به‌ویژه خواهران و برادران اهل سنّت در کابینه‌ی دوازدهم، شائبه‌های تبعیض و نابرابری را عملاً بی‌اثر ساخته و از این رهگذر، زمینه‌های هم‌افزایی ظرفیت‌ها، تحقّق وحدت ملی، گذار به توسعه‌ی پایدار و عادلانه و نیز ارتقای کرامت انسانی و جایگاه حقوق بشری دولت ایران را فراهم آورد.

وی در این نامه، به ضعف وزارت کشور در دولت یازدهم و اهمّیّت بیش‌تر آن نسبت به بخش‌‌های دیگر دولت در بهبود وضعیّت‌ حوزه‌ی سیاست داخلی ایران، تقویت‌ نهادهای مدنی، توسعه‌ی تحزّب و تضمین آزادی‌های مندرج در قانون اساسی اشاره کرده است.

رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران هم‌چنین تحقّق حقوق و حاکمیّت‌ ملّت‌ از طریق اجرایی ساختن منشور حقوق شهروندی، لایحه‌ی مدیریّت‌ واحد شهری و پایبندی به اصول قانون اساسی و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، کاهش دخالت‌های حکومت در حریم خصوصی، امکان نقد آزادانه‌ی گفتار و کردار همه‌ی مقامات سیاسی بدون هراس از پیامدهای آن، تأمین و تضمین فعّالیّت‌ آزاد و قانونی احزاب، سندیکاها، مطبوعات مستقلّ‌ و نهادهای مدنی، از یک‌سو و پاسخ‌گو ساختن ارکان مختلف حکومت در مقابل مردم از سوی دیگر را به‌عنوان بخشی از مطالبات ملّی‌ برخاسته از انتخابات اخیر و در راستای دستیابی به توسعه‌ی متوازن، همه‌جانبه و پایدار، به رئیس‌جمهور منتخب گوشزد کرده است.           

بدون امتیاز