روزانه بیش از ٣٠٠ روزه‌دار در مسجد شیخین ایرانشهر افطار می‌کنند

روزانه بیش از ٣٠٠ روزه‌دار در مسجد شیخین ایرانشهر افطار می‌کنند

بیش از ٣٠٠ روزه‌دار، هر روز برای ضیافت افطار میهمان مسجدجامع شیخین ایرانشهر هستند.

به گزارش اصلاح‌وب، مولوی عبدالرحیم رسولی‌زاده، امام جمعه‌ی مسجدجامع شیخین ایرانشهر با همکاری جمعی از خیّرین برگزارکننده‌ی این ضیافت هستند. 

روزانه بیش از ٣٠٠ روزه‌دار در مسجد شیخین ایرانشهر افطار می‌کنند
روزانه بیش از ٣٠٠ روزه‌دار در مسجد شیخین ایرانشهر افطار می‌کنند
بدون امتیاز