آیا باید یک ربع بعد از اذان صبح در ماه رمضان، نماز صبح را خواند؟

شماره: 
0

خیر نیازی نیست و بلافاصله بعد از اذان وقت نماز داخل می‌‌شود و نیازی به وقفه‌ی یک ربعی نیست.