توزیع مواد غذایی در بین نیازمندان توسط صندوق خواهران خیّر جماعت در ارومیه

توزیع مواد غذایی در بین نیازمندان توسط صندوق خواهران خیّر جماعت در ارومیه

صندوق «خواهران خیّر» جماعت دعوت و اصلاح در ارومیه با همکاری مسجد خاتم النبیین خانقاه شهرک شهریار و جمعی از خیّرین، ١٠٠ بسته موادّ غذایی را در بین نیازمندان این شهر توزیع کرد.

این صندوق به همت چند مادر در شهر ارومیه و با همکاری مسجد خاتم‌النبیین خانقاه شهرک شهریار در سال ١٣٨٧ تأسیس گردیده است و حدود ١٠٠ خانواده نحت پوشش آن می‌باشد که در موارد مختلفی از کمک‌های این صندوق بهره‌مند می‌شوند. 

توزیع مواد غذایی در بین نیازمندان توسط صندوق خواهران خیّر جماعت در ارومیه