نظر اهل‌سنت درباره یأجوج و مأجوج چیست؟ چه زمانی ظاهر خواهند شد؟

شماره: 
0

یأجوج و مأجوج دو قبیله هستند که اکنون نیز در زمین وجود دارند و در زمان‌های قدیم به مردمان اطراف خود ستم می‌کردند که ذوالقرنین با درخواست آن مردمان مابین آنان و یأجوج و مأجوج سدی فولادین بنا نهاد که ظاهر شدن آن‌ها از نشانه‌های روز رستاخیز است در نزدیکی بر پایی روز رستاخیز آن سد از هم فرومی‌پاشد و آنان بیرون می‌آیند.
برای آگاهی بیشتر به تفسیر آیات 94 سوره‌ی کهف و 96 سوره‌ی انبیاء مراجعه شود.