من 4 ماه پیش با پسرخاله‌ی خود ازدواج کردم من از کودکی دچار مشکل مادرزادی می‌باشم که راه واژن و مقعد من از داخل سوا بوده و هیچ ارتباطی ندارد و فقط در قسمت بیرونی یکی است

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
و با سونوهای انجام شده مشکلی برای نزدیکی و بچه‌دار شدن ندارم و در دوران عقد نزدیکی از راه مقعد بوده آیا با وجود اینکه من قبل از عقد موضوع را عنوان کردم ولی ایشان منکر می‌شود و من مدرکی جز یک اس ام اس به تاریخ قبل ازدواج که بصورت جزیی به این مطلب اشاره شده از ایشان ندارم، آیا می‌توانم ثابت کنم که ایشان آگاهی داشته‌اند و نیز آیا بیماری من شامل فسخ نکاح می‌گردد؟ خواهش می‌کنم به مشکل من پاسخ دهید؛ زیرا بدلیل بودنم در شهرستان کسی آگاهی کامل از این مشکل ندارد؟

از لحاظ شرعی این از عیوبی به شمار نمی‌آید که به وسیله‌ی آن ازدواج فسخ گردد. این مشکل به وسیله‌ی پزشکان متخصص و با انجام عمل جراحی ترمیم می‌شود. اگر شوهرتان بر جدایی پافشاری می‌کند، برای رفع این کشمکش و منازعه به مراکز قانونی و دادگاه خانواده مراجعه کنید.