اهل سنّت‌ ایران در آستانه‌ی یک تصمیم سرنوشت‌ساز

اهل سنّت‌ ایران در آستانه‌ی یک تصمیم سرنوشت‌ساز

این‌که‌ چه کسی و یا چه تفکری سکاندار‌ کشتی اجرایی کشور باشد، همیشه دغدغه‌ی بزرگان و نخبگان اهل سنت بوده است و یا این‌که‌ مطالبات اهل سنت در گفتمان چه جریان و یا افراد حاضر در عرصه‌ی رقابت ریاست جمهوری انعکاسی داشته و یا نداشته برای ما مهم بوده و هست.

تجربه‌ی حضور در انتخابات‌های متعدّد‌ و گفت‌وگو‌های سیاسی در سطوح متفاوت نشان داده است که انعکاس مطالبات قانونی اهل سنت بهعنوان شهروندان ایرانی در گفتمان اصلاحات و اعتدال تبلور داشته و این تفکر توانسته است در لابهلای برنامه‌های سیاسی خود جایی نیز برای پاسخگویی‌ به مطالبات ما باز کرده و از قسمتی از این مطالبات قانونی رونمایی کند.

ایران اسلامی‌کشوری با ترکیبی زیبا از اقوام و مذاهب گوناگون است، تنوّعی‌ با ظرفیت‌هایی‌ بسیار در تقویت‌ بنیان‌های‌‌ امنیت و توسعه‌ی ایران که می‌تواند زمینه‌ساز آینده‌ای روشن برای فرزندانش باشد.

حضور همه‌ی ‌ایرانیان در همه‌ی برهه‌ها و مقاطع حساس تاریخی (مبارزات با استعمار، مبارزات دوران انقلاب اسلامی، استقرار نظام اسلامی، جنگ تحمیلی، سازندگی و انتخابات مختلف) بیانگر همدلی و همراهیهای این مردم با همدیگر است.

مردم ایران فارغ از رنگ، نژاد و مذهب مقاطع مختلف این سرزمین را در کنار هم طی کرده اند و در این میان نقش اهل سنت بعنوان ایرانیانی معتقد و متعهد به آرمانهای ایران و انقلاب همیشه برجسته و حساس بوده است.

اگر به نقشه با عظمت ایران اسلامی‌نگاه کنیم بدون شک حضور ایرانیان اهل سنت را درچهارگوشه‌این سرزمین می‌بینیم که همیشه مدافعان راست قامت عرصه دفاع از خاک و ناموس ایران بوده و هستند.

اهل سنت ایران هیچ گاه خود را منهای ایران و ایران را منهای اهل سنت متصور نبوده و براساس همین باورها در همه عرصه‌ها حضوری پررنگ و فعال در مسیر ساختن آینده‌ای بهتر برای همه‌ی ‌ایرانیان داشته و دارند.

از جمله‌این برهه‌های حساس، انتخابات مختلف در کشور است. انتخابات در قاموس سیاسی ایران بهعنوان مکانیزم دخالت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود، نماد مردم‌سالاری و دمکراسی است.

مردم با شرکت در انتخابات در تعیین مسیر حرکت آینده کشور دخالت کرده و نقش موثری‌ دارند. همه‌ی انتخابات‌های مختلف از اهمیت خاصی برخوردارند ولی در این میان انتخابات ریاست جمهوری بهدلیل تأثیر‌گذاری مستقیم بر مسیر توسعه و نیز سیاست‌های اجرایی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

و اما اهل سنت نیز مطالباتی قانونی و مطابق با مصلحت‌های معمول نظام اسلامی‌ داشته و همیشه و همواره سعی در طرح و پیگیری این مطالبات از طریق مجاری قانونی و رایزنی‌های معمول در سطوح مختلف داشته و دارند؛ از جمله‌ی ‌این راه‌ها‌ و مجاری، حضور هوشمندانه در انتخابات و بهخصوص انتخابات ریاست‌جمهوری است.

این‌که‌ چه کسی و یا چه تفکری سکاندار‌ کشتی اجرایی کشور باشد، همیشه دغدغه‌ی بزرگان و نخبگان اهل سنت بوده است و یا این‌که‌ مطالبات اهل سنت در گفتمان چه جریان و یا افراد حاضر در عرصه‌ی رقابت ریاست جمهوری انعکاسی داشته و یا نداشته برای ما مهم بوده و هست.

تجربه‌ی حضور در انتخابات‌های متعدّد‌ و گفت‌وگو‌های سیاسی در سطوح متفاوت نشان داده است که انعکاس مطالبات قانونی اهل سنت بهعنوان شهروندان ایرانی در گفتمان اصلاحات و اعتدال تبلور داشته و این تفکر توانسته است در لابهلای برنامه‌های سیاسی خود جایی نیز برای پاسخگویی‌ به مطالبات ما باز کرده و از قسمتی از این مطالبات قانونی رونمایی کند.

این مطالبات همان موارد قانونی و منطبق بر نظرات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در راستای وحدت اسلامی ‌بوده و همچنین ضامن ارتقای ضریب امنیت ملّی‌ کشور بوده و هستند. لذا وجود اقوام و مذاهب یک فرصت بوده و توجه به مطالبات آن‌ها‌ عامل ارتقای میزان همگرایی و امنیت جامعه است.

انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم از دو منظر برای ما اهل سنّت‌ مهم است:

١- بهعنوان یک ایرانی که دل در گرو آبادانی و توسعه‌ی کشور دارد؛

حضور دو تفکر حاضر در این عرصه، بیانگر دو نوع رویکرد به نحوه اداره‌ی آینده‌‌ی کشور می‌باشد؛

رویکرد اول: بسته و انحصارطلب در اداره‌ی کشور، تفکّری‌ محدود و مقاوم در برابر تغییر، عدم توجه به مطالبات بخش‌های‌ مختلف جامعه، ماجراجو در عرصه‌های بین‌المللی، تمام حق را متعلّق‌ به خود دانسته و متّکی‌ به شعارهای فریبکارانه‌ و پوپولیستی و... و در یک جمله نماد هشت سال سکانداری دولت در سال‌های‌ گذشته؛ و اما رویکرد دوم، بیانگر نگاه اصلاحی به برنامه‌ها و نحوه‌ی اداره کشور، نگاهی علمی‌ به مدیریت کشور، توجه به مطالبات اقوام و مذاهب، تعامل و ارتباط سازنده با جهان، عقلانیّت‌ و تدبیر در اداره‌ی امور کشور، دوری از شعارهای عوام‌فریبانه و پوپولیستی و...

٢- به‌عنوان یک اهل سنت در برّرسی‌ این 2 جریان سیاسی حاضر در عرصه‌ی انتخابات و نیز نگاهی به سوابق کاری و عملکردی نامزدهای حاضر، بهوضوح می‌توان گفت که مطالبات اهل سنت در آینه‌ی تفکرات و برنامه‌های نامزدی است که شاخه‌ی دوم را نمایندگی می‌کند. با وجود نقدهای‌ بسیار باید گفت که قدم‌های خوبی در این راستا برداشته شده است و می‌توان بازهم یک فرصت دیگر داد تا گام‌های مؤثّر‌ و جدّی‌تری در راستای پاسخگویی به‌این مطالبات بردارد.

امروز ایران در آستانه‌ی یک تحول بزرگ در مسیر تعیین خط مشی آینده‌ی کشور است و در این مسیر به همراهی و حمایت همه‌ی آحاد ملّت‌ نیاز دارد.

نوع رأی‌ و انتخاب ما به 2 مسیر منتهی می‌شود:

مسیر اول: بازگشت به دوره‌ی بی‌ثباتی در اقتصاد، تحریم‌های‌ بین‌المللی، انزوای کشور، بی‌توجهی به رأی‌ و نظر مردم، تورّم‌ لجام‌گسیخته، اجماع جهانی علیه‌ ایران، عدم توجه به مطالبات اقوام و مذاهب، انحراف مسیر توسعه‌ی کشور و...

مسیر دوم: بازگشت و تداوم عقلانیت و تدبیر در اداره‌ی امور کشور، توجه به حقوق شهروندی و مطالبات اقوام و مذاهب کشور، بازگرداندن مقتدرانه‌ی ‌ایران به عرصه‌های جهان، کنترل و مهار تورّم، شتاب بخشیدن به سرعت رشد اقتصادی و حرکت توسعه‌ی کشور، ارتقای امنیت پایدار ایران، گشودن هر چه بیشتر درهای سرمایه‌گذاری به روی سرمایه‌گذاران خارجی، گستراندن چتر آرامش و امید در سرتاسر ایران، نگاه مردم‌محور در اداره‌ی کشور، اشتغالزایی ناشی از تعامل و رابطه‌ی سازنده با دنیا و...

لذا ما اگر به فکر آینده‌ی خود و فرزندانمان، ساختن ایران، توسعه و پیشرفت کشور و نیز پیگیری مطالباتمان هستیم باید به همراه دیگر هموطنان در یک حضور صددرصدی و انداختن آرای اهل‌ سنّت‌ به نام نامزدی که دیدگاه‌های بخش دوم را نمایندگی می‌کند، در پیروزی بزرگ و حماسه پرشور ٢٩ اردیبهشت ملّت‌ ایران همراه و هم نفس باشیم.

 

امروز ایران اسلامی ‌به ما اهل سنّت‌ در ساختن آینده‌ای پرامید بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد. 

بدون امتیاز