جمعی از نامزدهای شورای شهر تهران در نماز جمعه‌ی اهل‌ سنّت‌ صادقیه‌‌ حضور یافتند

جمعی از نامزدهای شورای شهر تهران در نماز جمعه‌ی اهل‌ سنّت‌ صادقیه‌‌ حضور یافتند

جمعی از نامزدهای عضویّت‌ در شورای اسلامی شهر تهران، امروز ٢٢ اردیبهشت‌ماه با حضور در نمازجمعه‌ی اهل سنّت‌ صادقیه‌ی تهران، به بیان دیدگاه‌های‌ خود پرداختند.

بنابه گزار اصلاح‌وب، مهمانان امروز نماز جمعه‌ی صادقیه، آقایان سید معروف صمدی، مهندس اقبال محمدی، دكتر كامل دلپسند، حجّتالاسلام محمدعلی ‌زم، دكتر عباس كریمی، مهندس كوروش عابدینی و دكتر ابراهیم امینی بودند كه پس از اقامه‌ی نماز جمعه، دیدگاه‌های‌ خود را با نمازگزاران در میان گذاشتند.

از جمع نامزدهای حاضر در نماز جمعه‌ی صادقیه، آقایان صمدی و امینی در لیست ائتلاف اصلاح طلبان «لیست امید» و آقایان محمدی و زم در لیست شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب حضور دارند.

گفتنی است پس از رونمایی از لیست امید، صلاحیّت‌ آقای سید معروف صمدی به تعلیق درآمد و پیگیری‌ها‌ برای رفع مشكل ادامه دارد.

دكتر كامل دلپسند، دكترای جامعه‌شناسی توسعه دارد و از جوانان خوشفكر اهل سنّت‌ مقیم تهران است.

جمعی از نامزدهای شورای شهر تهران در نماز جمعه‌ی اهل‌ سنّت‌ صادقیه‌‌ حضور یافتند
جمعی از نامزدهای شورای شهر تهران در نماز جمعه‌ی اهل‌ سنّت‌ صادقیه‌‌ حضور یافتند
جمعی از نامزدهای شورای شهر تهران در نماز جمعه‌ی اهل‌ سنّت‌ صادقیه‌‌ حضور یافتند
جمعی از نامزدهای شورای شهر تهران در نماز جمعه‌ی اهل‌ سنّت‌ صادقیه‌‌ حضور یافتند
جمعی از نامزدهای شورای شهر تهران در نماز جمعه‌ی اهل‌ سنّت‌ صادقیه‌‌ حضور یافتند
جمعی از نامزدهای شورای شهر تهران در نماز جمعه‌ی اهل‌ سنّت‌ صادقیه‌‌ حضور یافتند
جمعی از نامزدهای شورای شهر تهران در نماز جمعه‌ی اهل‌ سنّت‌ صادقیه‌‌ حضور یافتند
جمعی از نامزدهای شورای شهر تهران در نماز جمعه‌ی اهل‌ سنّت‌ صادقیه‌‌ حضور یافتند
جمعی از نامزدهای شورای شهر تهران در نماز جمعه‌ی اهل‌ سنّت‌ صادقیه‌‌ حضور یافتند
جمعی از نامزدهای شورای شهر تهران در نماز جمعه‌ی اهل‌ سنّت‌ صادقیه‌‌ حضور یافتند
جمعی از نامزدهای شورای شهر تهران در نماز جمعه‌ی اهل‌ سنّت‌ صادقیه‌‌ حضور یافتند
جمعی از نامزدهای شورای شهر تهران در نماز جمعه‌ی اهل‌ سنّت‌ صادقیه‌‌ حضور یافتند
جمعی از نامزدهای شورای شهر تهران در نماز جمعه‌ی اهل‌ سنّت‌ صادقیه‌‌ حضور یافتند
بدون امتیاز