اعضای جماعت پاوه در روز جهانی زمین پاک به جمع‌آوری زباله‌های اطراف شهر اقدام کردند

اعضای جماعت پاوه در روز جهانی زمین پاک به جمع‌آوری زباله‌های اطراف شهر اقدام کردند

به مناسبت روز جهانی زمین پاک مصادف با ٢٢ آوریل و دوّم اردیبهشت‌ماه، جمعی از اعضای جماعت دعوت و اصلاح در شهرستان پاوه، در اقدامی زیست‌محیطی به جمع‌آوری زباله‌های بخش‌هایی از اطراف این شهر پرداختند.

بنابه گزارش اصلاح‌وب، امسال نیز به‌مانند سال‌های قبل جمعی از اعضای جماعت دعوت و اصلاح در شهرستان پاوه با همکاری تعدادی از شهروندان دیگر، روز شنبه ٢ اردیبهشت‌ماه جاری، با شعار «هوای پاک داریم، زمین پاک هم می‌خواهیم » و «نه به ظروف یکبار مصرف» در مسیر تفرّجگاه‌ سردره حرکت و به پاکسازی آن مسیر پرداختند.

این اقدام از ساعت ٥:٣٠ تا ٨ بعدازظهر ادامه یافت و با حضور داوطلبانهی دو وانت باری، مقدار قابل‌توجهی از زبالههای ریخته شده در طبیعت جمع‌آوری و به محلی مناسب جهت حمل توسط ماشین‌های جمع‌آوری زباله در سطح شهر منتقل شد.

 

 

اعضای جماعت پاوه در روز جهانی زمین پاک به جمع‌آوری زباله‌های اطراف شهر اقدام کردند
اعضای جماعت پاوه در روز جهانی زمین پاک به جمع‌آوری زباله‌های اطراف شهر اقدام کردند
اعضای جماعت پاوه در روز جهانی زمین پاک به جمع‌آوری زباله‌های اطراف شهر اقدام کردند
اعضای جماعت پاوه در روز جهانی زمین پاک به جمع‌آوری زباله‌های اطراف شهر اقدام کردند
اعضای جماعت پاوه در روز جهانی زمین پاک به جمع‌آوری زباله‌های اطراف شهر اقدام کردند