به نظر شما علیرغم افزایش بی‌اعتمادی نسبت به شوراها، چرا میزان مشارکت افراد به عنوان کاندیدای شورا کاهش نیافته است؟

برای این‌که برخی از افراد معتقدند که آن‌ها متفاوت عمل می‌کنند
18% (17 نظر)
برخی معتقدند که شورا محلّی برای رسیدن به موقعیّت‌های بالاتر است
61% (56 نظر)
هنوز بی‌اعتمادی مردم به‌اندازه‌ای نرسیده است که از وجود شوراها قطع امید کنند
21% (19 نظر)
تعداد نظرات: 92