به نظر شما علیرغم افزایش بی‌اعتمادی نسبت به شوراها، چرا میزان مشارکت افراد به عنوان کاندیدای شورا کاهش نیافته است؟

.:: جدیدترین ::.

عيدفطر، بزرگداشت دستيابى به تقوا است دین و دعوت، رمضان (1396/04/05)