نوروز از دیدگاه موافقان و مخالفان و دلایل ایشان

نویسنده : دکتر احمد ستوده

نورزو از دیدگاه فقها و برخی علمای اسلامی

تاریخچه نوروز
حکم نوروز چیست؟
حکم تبریک نوروز چیست ؟
حکم هدیه نوروزی چیست؟
وظیفه متولیان فرهنگی و علماء در مورد نوروز چیست ؟

مطلب کامل را حتما در کانال بخوانید ...
https://t.me/eslahe

بخش اخبار: 
اصلی