کاشت ٣٠٠ اصله نهال در خنج

کاشت ٣٠٠ اصله نهال در خنج

۳۰۰ اصله نهال بید ابریشم با همّت انجمن پایشگران محیط زیست و با همکاری اداره منابع طبیعی، اداره محیط زیست و کمپین مهر شهرستان خنج، دیروز جمعه ٢٠ اسفندماه، در این شهرستان کاشته شد.

در این اقدام زیست‌محیطی،  بالغ بر ۲۵۰ نفر از شهروندان خنجی مشارکت داشتند و تعداد ۳۰۰ اصله نهال را در منطقه‌ی چهل‌گزی این شهرستان کاشتند.

کاشت ٣٠٠ اصله نهال در خنج
کاشت ٣٠٠ اصله نهال در خنج
کاشت ٣٠٠ اصله نهال در خنج
کاشت ٣٠٠ اصله نهال در خنج
کاشت ٣٠٠ اصله نهال در خنج
بدون امتیاز