پخش ١٠٠ کیلو دانه برای پرندگان در کرمانشاه

پخش ١٠٠ کیلو دانه برای پرندگان در کرمانشاه

تعدادی از جوانان گروه شباب المسجد کرمانشاه در اقدامی زیست‌محیطی، روز پنجشنبه ١٤ بهمن‌ماه جاری، صد کیلو دانه را برای تغذیه‌ی پرندگان در مکان‌های مختلف اطراف شهر پخش کردند.

فاز اوّل این اقدام زیست‌محیطی در قبرستان میناباد، مسیر رفت و برگشت جادّه‌ی سراب نیلوفر، کنار فنس‌های سراب نیلوفر و مسکن مهر دولت‌آباد به انجام رسید.

پخش ١٠٠ کیلو دانه برای پرندگان در کرمانشاه
پخش ١٠٠ کیلو دانه برای پرندگان در کرمانشاه
بدون امتیاز