دبیرکل جماعت: رعایت حدود خداوند و خدمت به مردم دو بال عقیده اسلامی

دبیرکل جماعت: رعایت حدود خداوند و خدمت به مردم دو بال عقیده اسلامی

استاد عبدالرحمن پیرانی دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح، که در ادامه سفر خود در دهگلان حاضر شد، به رسالت افراد و گروه‌ها در حرکت‌های اسلامی پرداخت و قرارگرفتن در مسیر توحید و تقوا و حضور در میدان خدمت به مردم را از ضرورت‌های این حرکت‌ها دانست.

به گزارش اصلاح‌وب، استاد پیرانی در جمع اعضا و هواداران جماعت در دهگلان، بر اهمیت نیروی انسانی توانمند تأکید کرد و بیان داشت: «توسعه نیروی انسانی در رأس توسعه قرار دارد و یک ملّت‌ برای توسعه نیازمند منابع عدیده از جمله دسترسی به دریا و منابع زیرزمینی است؛ اما اگر رهبرانی صالح و توانمند نداشته باشد، آن مملکت به توسعه نخواهد رسید.»

وی افزود: «در صورت وجود رهبران شایسته و توانمند، با وجود منابع اندک نیز قطعاً‌ می‌توان به افق‌های توسعه دست یافت. بیداری اسلامی به دنبال تربیت انسان‌هایی تواناست که بتوانند، دین، هویّت‌، قومیت‌ و فرهنگ یک ملّت‌ را حفظ کنند.»

استاد پیرانی افزود: «عقیده اسلامی دارای دو بال است که یکی توحید، تقوا و رعایت حدود خداوند است و اساساً‌ تربیت در جماعت دعوت و اصلاح نیز به دنبال ترسیخ محبّت‌ خداوند در دل‌هاست و این‌که‌ انسان‌ها با خداوند انس بگیرند.»

وی ادامه داد: «جهاد مدنی نیز بال دیگر عقیده اسلامی محسوب می‌شود و حضور در اجتماع و جامعه امروز، به انسان‌های توانمند و صالح نیاز دارد.»

استاد پیرانی به اهمیت خدمت به مردم اشاره کرد و اظهار داشت: «حرکت‌های‌ اسلامی به جای تأکید بر تبلیغات و امور دنیایی و رسیدن به حکومت و قدرت، بیشتر در پی «اصلاح» و تصحیح امور ناروا و جایگزین نمودن کژی‌ها با اموری بهتر و حتی فراتر از آن، شیوه‌ی اندیشیدن و انتخاب هدف درست هستند. بر این اساس یک حرکت اسلامی باید در مسیر توحید و تقوا الگو و نمونه باشد و در میدان خدمت به مردم هم باید حضوری قوی داشته باشند.»

دبیرکل جماعت: رعایت حدود خداوند و خدمت به مردم دو بال عقیده اسلامی