آیا نگه داری عروسک (ازهر نوع) در داخل ماشین ایراد شرعی دارد؟

شماره: 
0

اگر نگه داشتن عروسک حالت تقدسی نداشته باشد، اشکالی ندارد که در ماشین یا خانه باشد، گرچه برخی از علما گفته‌اند نگه‌داری هیچ نوع عروسکی جایز نیست.