دوره سه‌روزه تربیت‌مربّی‌ استان‌های شرق کشور در ایرانشهر برگزار شد

دوره سه‌روزه تربیت‌مربّی‌ استان‌های شرق کشور در ایرانشهر برگزار شد

به همّت‌ معاونت تربیتی مرکزی جماعت دعوت و اصلاح، دوره‌ای سه‌روزه برای مربّیان‌ جماعت از استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان، در ایرانشهر برگزار شد.

به گزارش اصلا‌ح‌وب، این دوره که از تاریخ ١٥ لغایت ١٧ آذرماه در مدرسه رضوان ایرانشهر برگزار ‌شد شامل دروس متنوّع‌ اخلاقی و تربیتی‌، کارگاه عملی، سرودهای اسلامی، ملاقات و ارتباط جمعی بالغ بر ٥٠ نفر از برادران و خواهران مربّی‌ یا در حد مربی بود.

 

در این دوره مطالبی حول موضوعات دگرپذیری، مشارکت سیاسی، مهارت ارتباط مؤثّر‌، واکاوی تعریف سنّت،‌ شورا و خرد جمعی، دعا و تأثیر‌ آن در زندگی انسان، حقوق اقلّیّت‌‌ها، مذاهب و اقوام و تبیین منهج درسی جماعت، توسّط اساتید برجسته دکتر سید احمد هاشمی، واحدبخش لشکرزهی، دکتر نصرالله معینی، دکتر عبدالظاهر سلطانی، داود نارویی، مولوی محمدیوسف ارباب، عابدحسین بارکزهی و کیهان روشنی‌مقدّم، ارائه و تدریس شد.