در محاسبه زکات پول، اگر انسان مبلغی مقروض یک نفر و مبلغی طلبکار از یک نفر دیگر باشد، محاسبه زکات به چه شکل می باشد؟

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
مثلاً 20 میلیون تومان مقروض یک نفر باشد و 40 میلیون تومان به شخص دیگری قرض داده باشد. آیا باید زکات مابه التفاوت را بدهد یا تمام پولی را که طلبکار است؟ اگر قرار باشد بدهی را قسطی پس بدهد چگونه است؟

شما بدهی خود را از کل پولتان کم‌ کنید و آنچه برایتان می‌ماند و حد نصاب زکات باشد دو و نیم درصد آن را زکات بدهید، قسطی یا غیرقسطی مانع زکات نمی‌شود.