اگر زنی زنای محصنه مرتکب شود بعد سنگسار شود، آیا تمام گناهانش به این وسیله بخشیده می‌شود؟

شماره: 
0

اگر کسی مرتکب گناه کبیره شود و حد دنیوی بر آن جاری گردد،‌ اگر از آن کار بدش توبه صحیح کرده باشد، خداوند او را می‌آمرزد،‌ اما اگر توبه نکرده باشد، حدی که بر او اجرا می‌شود، عقاب دنیوی اوست و روز رستاخیز نیز به سبب آن گناه عذاب داده می‌شود.
در حدیث آمده است زنی از طایفه‌ جهینه زنا محصنه کرده بود و به دستور پیامبر او سنگسار شد و بعد از اجرای حد پیامبر-صلی‌الله‌علیه‌و‌سلم- بر او نماز میت گزارد، عمر-رضی‌الله‌عنه- گفت ای پیامبر خدا، بر او نماز می‌‌گذاری درحالی‌که مرتکب زنا شده است؟ رسول خدا-صلی‌الله‌علیه‌و‌سلم- فرمود: او چنان توبه‌ای کرده است که اگر میان هفتاد تن از ساکنان مدینه تقسیم گردد همه را کفایت می‌کند. آیا توبه‌ای بهتر از این‌که کسی برای خشنودی خدا از جانش بگذرد، سراغ داری؟ [مسلم، ابوداود و نسایی]