من در شرکت بادران گستران که زیر نظر وزارت صنعت و معدن که مجوز رسمی دارد کار می‌کنم. کارش خرید و فروش محصولات است. ازآنجاکه بازاریابی شبکه‌ای در ایران 6 سال است قانونی شده است. آیا کار کردن من و درآمد من حلال است یا حرام؟

شماره: 
0

کار کردن در آن شرکت که مجوز قانونی و رسمی کشوری را دارد، اشکال شرعی ندارد.