شب‌زنده‌داری جماعت استان فارس در روستای كوره برگزار شد

شب‌زنده‌داری جماعت استان فارس در روستای كوره برگزار شد

همنشینی و شب‌زنده‌داری جمعی از اعضای جماعت دعوت و اصلاح، شامگاه پنجشنبه ٢٧ مهرماه در مسجد روستای کوره برگزار شد و تا صبح امروز ادامه داشت.

به گزارش اصلاح‌وب، بعد از نماز عشا، یکی از مسؤولان جماعت شهر اوز، به معرّفی این تشکّل مدنی برای حاضران پرداخت.

در ادامه‌ی برنامه، شیخ عبدالله منصوری، امام جمعه روستای كوره، درباره اهمّیّت‌ شب‌زنده‌داری و اصلاح و دعوت سخنانی ایراد كرد و اذعان داشت که همه‌ی جماعت‌های اسلامی در یک راستا و هدف تلاش می‌كنند.

وی به جایگاه دعوتگران و وظیفه آنان در راه دعوتگری اشاره کرد و بر وجود احساس مسؤولیت آنان نسبت به اصلاح جامعه تأكید‌‌ كرد.

هم‌چنین در ادامه شیخ عبدالسلام‌ صدیقی در مورد تفكر‌ در آیات خداوند سخنانی اظهار داشت.

در ادامه‌ی این مراسم، حلقه‌ی قرآن‌خوانی به همراه تفسیر تعدادی از آیات قرآن برگزار شد.

قرائت اذكار صباح پایان‌بخش این همایش شب‌زنده‌داری بود.

شب‌زنده‌داری جماعت استان فارس در روستای كوره برگزار شد
شب‌زنده‌داری جماعت استان فارس در روستای كوره برگزار شد
شب‌زنده‌داری جماعت استان فارس در روستای كوره برگزار شد
شب‌زنده‌داری جماعت استان فارس در روستای كوره برگزار شد
شب‌زنده‌داری جماعت استان فارس در روستای كوره برگزار شد
شب‌زنده‌داری جماعت استان فارس در روستای كوره برگزار شد