نزدیک به یک سال است که با دختری نامزد شده‌ایم و عقد کرده و حلال شده‌ایم. در طول دوران نامزدی دختر چندین‌بار مستقیم و غیر مستقیم ابراز پشیمانی نموده و اقرار می‌کند که به اجبار و اصرار اطرافیان جواب بله را گفته‌اند که شواهد و شرایط، خارج از سخنان ایشان است؛

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
چون بسیار بیشتر از عرف جامعه به ایشان فرصت فکر کردن داده شد. قابل ذکر است بنده علاقه زیادی به ایشان داشته و تمام تلاش خود را جهت برقراری شرایط انجام داده‌ام. حال درخواست طلاق دارد و تحت هیچ شرایطی حاضر به شروع زندگی نیست و تنها دلیلش عدم تمایل به بنده و در کل ازدواج است. حال سؤال این است آیا این شرایط شامل طلاق خلع می‌باشد؛ و حق و حقوق پسر در این میان چیست؟ آیا درست است که شرعاً در قبال طلاق خلع که زن از شوهر کراهت دارد می‌بایست عوض به شوهر در قبال طلاق پرداخت کند؟ لازم به ذکر است مهریه تعیین شده بسیار بیشتر از عرف جامعه بوده و تقریباً مهریه را تحمیل نمودند. آیا بنده می‌توانم در قبال اخذ معادل مهریه به طلاق رضایت بدهم و شرعاً درست است؟

اگر شما مهریه‌ را به همسرت داده باشی می‌توانی به شرط بازگرداندن مهریه او را طلاق بدهی ولی اگر مهریه را به همسرت پرداخت نکرده‌ای همسرت مهریه را ببخشد و شما او را طلاق بدهید، در هر صورت به طور توافقی از هم جدا شوید.