لطفاً در مورد موضوعات زیر جهت پاسخگویی به توهین‌‌های بعضی اشخاص نالایق توضیحاتی بیان نمایید:

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
1- کشتار قبیله بنی قریظه 2- جریان سن ازدواج حضرت رسول-صلی‌الله‌علیه‌و‌سلم- با ام‌المومنین عایشه-رضی‌الله عنه-.

روایت‌های تاریخی و سیره برای صدور احکام منبع نمی‌باشند و معتبر نیستند. در این باره به کتاب‌های تاریخی و سیره مراجعه شود که به طور مفصل داستان آن‌ها را نگاشته‌اند.
باید دانست که بنی‌قریظه عهدشکنی کردند و یک‌بار مورد عفو پیامبر-صلی‌الله‌علیه‌و‌سلم- قرار گرفته بودند و دوباره مرتکب خیانت شدند و پیمانشان را با مسلمانان شکستند. با این وجود پیامبر تصمیم‌گیری درباره‌ی آنان را به خودشان واگذار نمود که آنان کسی را به عنوان حکم برای خود تعیین نمایند و درباره‌ی آن حکم دهد که سعد بن عباده حکم آنان شد.
درباره‌ی سن عایشه-رضی‌الله‌عنها- به هنگام ازدواج با پیامبر-صلی‌الله‌علیه‌و‌سلم- روایت‌های فراوانی وجود دارد و بیان‌کننده این است که عایشه بعد از رسیدن به سن بلوغ با پیامبر ازدواج کرده است. برخی مورخین نوشته‌اند عایشه هفده ساله بود که با پیامبر ازدواج کرد.