متاسفانه دوستم با خواهر خانمش ارتباط دارد (که متاسفانه به زنا هم رسیده) حالا من می‌خواهم بدانم که آیا خانم ایشان سه طلاقه شده یا نه؟

شماره: 
0

گناه چنین فردی دو چندان است؛ چون جرم ارتکاب گناه با خویشاوندان بسیار سنگین است. اما این گناه سبب واقع شدن طلاق همسرش نمی‌شود.
توضیح: متاسفانه این نوع کارهای گناه و زشت به سبب رعایت ننمودن موازین شرعی است و افراد می‌پندارند که با هم خویشاوند هستند و حجاب اسلامی و نشست و برخاست‌های ممنوعه را رعایت نمی‌کنند و با هم خلوت می‌کنند و سرانجام به کارهای زشت گرفتار می‌گردند که ایمان و شخصیت و آبروی خودشان را تباه می‌گردانند.