بوسیدن قبر چه حکمی دارد؟ قبر چه مربوط به پیامبر-صلی‌الله‌علیه‌و‌سلم- و یا کس دیگری باشد؟ علت آن را بیان فرمایید.

شماره: 
0

رفتن به قبرستان و دیدار قبرها سنت است. پیامبر-صلی‌الله‌علیه‌وسلم- فرموده است: «کنت نهیتکم عن زیارة القبور فزور وها» شما را از دیدار قبرها نهی می‌کردم، پس آن‌ها را زیارت کنید؛ چون سبب می‌شود دل به دنیا نبندید و به فکر آخرت باشید.
اما بوسیدن و مالیدن سر و صورت به قبر بدعت است و جایز نمی‌باشد.
باید از مالیدن صورت و بدن به قبر پیامبر-صلی‌الله‌علیه‌وسلم- و بوسیدن آن پرهیز شود.
ابوداود از ابوهریره روایت کرده است. پیامبر-صلی‌الله‌علیه‌وسلم- از آن نهی نموده است: «لاتجعلوا بیوتکم قبورا و لاتجعلوا قبری عیدا و صلوا علی فان صلاتکم تبلغنی» خانه‌هایتان را بمانند قبر قرار ندهید و قبر مرا محل جشن گرفتن و زیارتگاه قرار ندهید،‌ بر من درود بفرستید، بی‌گمان درود شما بر من می‌رسد.
علما بوسیدن قبر هیچ‌کسی را جایز نمی‌دانند و آن را بدعت به شمار می‌آورند.