شوهری همسر خود را در خانه مادرزن رها کرده و دنبال عیش و نوش خود است، زن چنان شیفته و ترسیده است که نارضایتی ندارد و به فکر طلاق نیست اما مرد، زن و بچه‌هایشان، مادرزن را عاصی کرده‌اند به گونه‌ای که فامیل‌ها بارها با داماد خانه صحبت کرده‌اند

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
و حتی چندین بار کار به کتک‌کاری کشیده شده ولی باز هم او زن خود را در خانه مادر زن رها کرده و بی‌تفاوت است و حتی ماه‌ها ممکن است نیاید و بچه‌هایش را نبیند. خرجی زن و بچه‌هایش را تقریبا مادر زن می‌دهد. با وجود تمامی بدبختی‌هایی که سر زن آمده است، چنان سحر شده است که حاضر به طلاق نیست. برادران آن زن به هر روشی سعی داشته‌اند داماد خانه را به راه راست هدایت کنند اما فایده‌ای نداشته است و چون حرف زدن فایده‌ای نداشته بارها کار به درگیری کشیده شده است. او پس از درگیری زن و بچه‌هایش را مدت کوتاهی می‌برد ولی باز می‌آورد و در خانه مادرزن رهایشان می‌کند، این موضوع سال‌هاست که ادامه دارد. سؤال اینجانب این است بهترین راه قانونی در اهل‌سنت که به ذهن می‌رسد چیست؟

نفقه زن و بچه‌ها بر شوهر واجب است، اگر شوهر از دادن نفقه آنان خودداری کند، زن باید به دادگاه خانواده مراجعه کند و از راه قانونی حق خود را مطالبه نماید.