دوره‌ی آموزش مدیریت مالی شخصی در اوز برگزار شد

دوره‌ی آموزش مدیریت مالی شخصی در اوز برگزار شد

به همت معاونت مالی جماعت دعوت و اصلاح شهر اوز اولین جلسه‌ی دوره‌ی مدیریت مالی شخصی و حسابداری عمومی برگزار شد.

این دوره که با شرکت سی نفر از اعضای جماعت و هواداران برگزار شد، مهندس عبدالله ملک‌زاده مباحث تئوری مربوط به مدیریت مالی شخصی و حسابداری عمومی را شرح داد.  

وی گفت: در بعد مدیریت مالی شخصی به چهار آیتم مدیریت هزینه، مدیریت اموال و دارایی، مدیریت درآمد و مدیریت سرمایه‌گذاری اشاره کرد و در قسمت حسابداری عمومی نیز اصل حسابداری دو طرفه را توضیح داد.

قرار است در جلسات آینده، نرم‌افزاری از قبیل اکسل و وان نوت جهت پیاده کردن تئوری‌های آموزش داده شده، توسط مهندس یعقوب رفیعی تدریس شود.

بدون امتیاز