آیا کسب درآمد در بازاریابی شبکه‌ای حلال است یا حرام؟

شماره: 
0

بازاریابی شبکه‌ای که غالباً جزو شرکت‌های هرمی هستند بیشتر عالمان آن را جایز نمی‌دانند.

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
بدون‌نام
1395/04/02

به نظر من خیلی زود قضاوت کردین شما مدیونین لطفا بیشتر بررسی کنید