بیانیه‌ی جماعت دعوت و اصلاح در مورد اعدام شیخ مطیع الرحمن نظامی

بسم الله الرحمن الرحيم

خبر اجرای حكم اعدام شیخ مطیع الرحمن نظامی، رهبر جماعت اسلامی بنگلادش در ادامه‌ی اعدام دیگر رهبران این جماعت مایه‌ی تأسف و تأثر فراوان شد.
پرونده سازی‌های چند سال اخیر دستگاه قضایی بنگلادش بر ضد چهره‌های ملی این كشور، به ویژه شخصیت های خوشنام جماعت اسلامی، پیش و بیش از آن كه رسیدگی قضایی به اتهامات واقعی باشد، به ابزاری برای حذف رقیبان جدی حزب حاكم تبدیل شده و بهت و حیرت ناظران را برانگیخته است.
چهره‌هایی كه در این پرونده به اتهام واهی ارتكاب جرایم گسترده، آن هم در بیش از چهار دهه‌ی پیش، به اعدام و دیگر احكام سنگین محكوم مى‌شوند، غالباً در چند دهه‌ی اخیر در هم‌پیمانی با احزاب این كشور از جمله حزب حاكم كنونی در كرسی‌های صدارت و وزارت حضور داشته و یا با اقبال گسترده شهروندان بر كرسی نمایندگی پارلمان تكیه داده‌اند و همین امر موضوعیت این محاكم و احكام صادره را بیشتر زیر سؤال می‌برد. پرسش اینجاست كه چگونه جرایمی چنین گسترده و دهشتناك- به فرض وقوع - در تمام این سال‌ها مورد اهمال قرار می‌گیرند و بلكه مرتكبان آن هم در فرایند سیاسی كشور حضور جدی و تأثیر گذار دارند و هم مورد اقبال شهروندان خود هستند؟
جماعت دعوت و اصلاح، در پرتو باور به استقلال دستگاه قضا از كشاكش سیاسى و ملاحظات هویتی-جناحی و ضرورت تن دادن به فرصت برابر مشاركت و رقابت سیاسى، مراتب تأسف و نگرانی خود را از چنین روندهاى ناعادلانه قضایی اعلام می‌دارد و اعدام شیخ مطیع الرحمن نظامی و دیگر رهبران جماعت اسلامی بنگلادش و نیز سكوت مجامع حقوق بشری و جامعه جهانی به ویژه كشورهای اسلامی را نسبت به تضییع حقوق اسلامگرایان محكوم نموده، برای اعضای جماعت اسلامی شكیبایی و بردباری و برای رهبران شهید، رحمت و مغفرت الهى مسألت می‌نماید.

جماعت دعوت و اصلاح
1395/02/25