هیأت شورای مرکزی جماعت از روانسر دیدار کرد

هیأت شورای مرکزی جماعت از روانسر دیدار کرد

هیأت شورای مرکزی جماعت دعوت و اصلاح روز یکشنبه ٢٠ اردیبهشت با اعضای جماعت در این شهر دیدار و گفت‌وگو نمود. 

 بنا به گزارش اصلاح‌وب، هیأت شورای مرکزی که متشکل از آقای دکتر ستار آینه‌پور، «رئیس هیٲت اجرائی مرکزی جماعت»، محمدعلی آریانژاد، «رئیس هیٲت مرکزی نظارت و داوری» و دکتر محمد ابراهیم ساعد رودی، عضو «شورای مرکزی جماعت» بود با هیٲت اجرایی و پاره‌ای از برادران و خواهران اعضا و هوادار جماعت شهر روانسر واقع در استان کرمانشاه دیدار کردند. 

در این دیدار دکتر ساعدی رودی درباره‌ی ظرافت‌ها وشاهکارهای ادبی قرآن سخن گفت. وی قرآن را به عنوان باغی بی‌انتها شناساند که هر کسی در محدوده‌ی تخصصش خواه اقتصاد، فقه، تفسیر، نحو، لغت، صرف از آن بهره‌مند می‌شود و قرآن را معجزه‌ای قلمداد نمود که در همه‌ی سوره‌ها، آیات، کلمات و حتی در اعراب آن معجزه‌هایی به چشم می‌خورد. 

وی به مهم‌ترین نامهای قرآن، «کتاب و قرآن» اشاره کرد که هر دوی آن‌ها به معنای «جمع» هست، کتاب به معنی نوشتن و قرآن به معنی خواندن تعریف نمود. وی افزود: حال اگر دقّت بیشتری در معانی و جمع بودن آن‌ها داشته باشیم باید ما مسلمانان هم اهل خواندن و نوشتن باشیم و غفلت از این گوهر‌ها نشانه‌ی خسران است. 

دکتر ساعدی در ادامه‌ی مطالب، یکی دیگر از معجزات قرآن را محفوظ و دور از تحریف بودن آن بیان داشت و چند بیت از اشعارش را در این زمینه قرائت و شرح نمود. 

همی دانی که آئین تو چیست؟ 

زیر گردون سر تمکین تو چیست؟ 

کتاب زنده قرآن حکیم

حکمت او لا یزال است و قدیم 

در این دیدار محمدعلی آریانژاد نیز در سخنانی به توصیف پاره‌ای از ویژگیهای یک تشکل دینی مدنی پرداخت. وی گفت: تشکل دینی باید یک نهاد مردمی و برآمده از مردم، مدنی، دارای ساختار سامانمند سازمانی، دارای مقصد و اهداف مشخص که به‌صورت گروهی و با خرد جمعی و به محوریت شوراست، به‌سوی تحقق اهداف و  انجام کارویژه‌هایش حرکت نماید. وی در پایان سخنانش، انتساب و عضویت در چنین تشکلی را یکی از مصادیق برکات الهی درحق یکایک اعضای جماعت دانست. 

در دیدار با خواهران نیز دکتر ساعدی رودی بحثی را تحت عنوان «نقش مادر در تربیت کودکان و آرامش خانواده» را مطرح نمود که مورد اقبال و توجه حاضران قرار گرفت. وی نقش زن را به عنوان مادر کانوان آرامش و سکونت برای همه‌ی اعضای خانواده به‌ویژه کودکان دانست. 

در این دیدار آقایان آریانژاد و آینه‌پور به پرسش‌های حاضران پاسخ گفتند.

هیأت شورای مرکزی جماعت از روانسر دیدار کرد
هیأت شورای مرکزی جماعت از روانسر دیدار کرد
هیأت شورای مرکزی جماعت از روانسر دیدار کرد