اگه امكان داره بيزحمت سوال منو جواب بدين بنده آپارتماني را خريداري كرده ام كه مبلغ 20 ميليون تومان بدهي بانكي دارد كه اين بدهي در قالب وام مسكن توسط مالك قبلي دريافت شده مي باشد. سوال من اينه كه آيا اين شكل وام كه روي ملك مورد معامله است ربا محسوب مي‌شود

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
اگه امكان داره بيزحمت سوال منو جواب بدين بنده آپارتماني را خريداري كرده ام كه مبلغ 20 ميليون تومان بدهي بانكي دارد كه اين بدهي در قالب وام مسكن توسط مالك قبلي دريافت شده مي باشد. سوال من اينه كه آيا اين شكل وام كه روي ملك مورد معامله است ربا محسوب مي‌شود يا خير؟ جزاكم الله خيرا

اگر آپارتمان را برای سکونت خودتان خریده‌اید و برای سکونت به آن نیاز دارید اشکال شرعی ندارد. چون عقد وام را خود شما نبسته‌اید.