من مبلغ یک و نیم میلیون که سود عمره بوده از بانک ملی گرفتم و به عنوان شهریه به دبستان دخترم پرداختم آیا کارم صحیح بوده در غیر اینصورت تکلیف چیست؟

شماره: 
0

جایز نیست سود بانکی را بابت شهریه ای که تعهد داده اید به مدرسه بپردازید؛ اما اگر سود را بگیری و در راه خیر انفاق کنید علماء این کار را جایز دانسته‌اند.