سلام، در مورد سود بانکی سوال داشتم. کسی که صاحب زن و خانواده است و و درآمدی نزدیک به صفر داشته باشد و زندگیش به دلیل معضل بیکاری و مشکلات مالی(یعنی پایه ای ترین احتیاجات خود را نتواند رفع کند) بسیار سخت و در حد فروپاشی باشد اگر بخواهد با رضایت همسرش طلاها

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
سلام، در مورد سود بانکی سوال داشتم. کسی که صاحب زن و خانواده است و و درآمدی نزدیک به صفر داشته باشد و زندگیش به دلیل معضل بیکاری و مشکلات مالی(یعنی پایه ای ترین احتیاجات خود را نتواند رفع کند) بسیار سخت و در حد فروپاشی باشد اگر بخواهد با رضایت همسرش طلاهای او را بفروشد و پولش را در بانک ذخیره کند و سودش را دریافت کند آیا این سود حرام است؟ اگر هم حرام است راه حلی پیشنهاد کنید.

یکی از وظایف مهم بندگی انسان برای خدا این است که برای کسب روزی حلال تلاش کند و از استعداد و سرمایه‌ی خدادادی خود کمال بهره را ببرد و هرگز ناامید نباشد و با قناعت زندگی کند در چنین حالتی خداوند هرگاه بخواهد در روزی خود را برای انسان می‌گشاید؛ بنابراین بهتر است شما با سرمایه ای که با فروش طلاهای همسرتان و بار رضایت ایشان به دست می‌آورید فکر کنید و با افراد خبره و دلسوز مشورت نمایید و یک راه کسب در آمد را بیابید مطمئن باشید خداوند ما را می‌آزماید و اگر کسب و کاردرست باشد در کسب روزی خیر و برکت ایجاد خواهد کرد و بسیار بیشتر از سود بانکی نصیب تان خواهد شد. زیرا علما سپرده گذاری در بانک و گرفتن سود آن را جز در موارد ضروری جایز ندانسته‌اند.