آیا دست دادن وروبوسی کردن با مردمان اهل حق مشکل شرعی دارد یانه؟ لطفا جواب بدهید؟

شماره: 
0

نظر بیشتر علما با استناد به حدیث هایی از رسول خدا (ص) بر این است که هنگام دیدار با دیگران مسلمان باشند به مصافحه و دست دادن اکتفا شود.
عن انس قال رجل رسول الله (ص) « قَالَ رَجُلٌ : یَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ مِنَّا یَلْقَی أَخَاهُ أَوْ صَدِیقَهُ أَیَنْحَنِی لَهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: أَفَیَلْتَزِمُهُ وَیُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: أَفَیَأْخُذُ بِیَدِهِ وَیُصَافِحُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ». ترمذی
از انس روایت شده است که مردی از رسول خدا (ص) پرسید آیا یکی از ما وقتی به برادر یا دوستش می رسد در برابر او خم شود؟ پیامبر (ص) فرمود خیر مرد گفت آیا او را ببوسد فرمود خیر مرد گفت پس دست او را بگیرد و با او مصافحه کند؟ پیامبر (ص) فرمود بلی .
اما دست دادن با غیر مسلمان اعم از اهل کتاب و غیره منع شرعی ندارد پیامبر (ص) بسیار با غیر مسلمانان دیدار کرده و به منزل آنها نیز رفته است.