دیدار استاد پیرانی با عده‌ای از ائمه‌ی جماعت مساجد اهل سنّت تهران

دیدار استاد پیرانی با عده‌ای از ائمه‌ی جماعت مساجد اهل سنّت تهران

دبیرکل جماعت با برخی از ائمه‌ی مساجد تحت مدیریت شورای مساجد تهران جماعت دعوت و اصلاح، روز پنجشنبه ٢٩ بهمن‌ماه، در دفتر مرکزی دیدار و گفت‌وگو کرد. 

بنا بە گزارش روابط عمومی جماعت، در این دیدار، دکتر پیرانی دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح، در ابتدای سخنان خود، سپاس و ستایش بی‌کران را از آنِ خدای مهربانی دانست که نعمت و لیاقتِ تاثیرگذاری بر اجتماع را به وسع توان و امکان، به جماعت عطا فرموده و افزود: «استفاده‌ی اثربخش و ثمربخش از این نعمت الهی، تکلیفی عبادی بر دوش جماعت است و بی‌تفاوتی نسبت به این نعمت یا استفاده‌ی نادرست از آن، زمینه‌ساز تحمیل شدن تبعاتِ نامثبت بر دوش جماعت و جامعه‌ی هدف وی خواهد بود.» 

دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح، پدیده‌ی انتخابات را از جمله‌ مصادیقِ مصالحِ مُرسله دانست و بیان داشت: «مصالح مُرسله به اموری اطلاق می‌شود که نصّ صریحی روی آن‌ها‌ نباشد اما قواعد و شواهد و مقاصد شریعت روی آن‌ها تأکید داشته باشند و آنچه در شرایط کنونی از نقش و کارکرد انتخابات استنباط می‌‌شود این است که موضوع مذکور، در زمره‌ی این مصالح قرار دارد.» 

عضو شورای مرکزی اتحادیه‌ جهانی علمای مسلمان با اشاره به اینکه تعیین سرنوشت اجتماعی هر ملتی به دست خویش، یکی از حقوق انکارناپذیر آن‌هاست، آزادی مردم را به منظور تعقیب این حق، یکی از مقاصد شریعت دانست و انتخابات را یکی از وسایلِ نیلِ به مطالبات و ایجاد تغییر مثبت و همچنین اصلاح امور برشمرد و تصریح کرد: «به دلیل برخورداری انتخابات از چنین جایگاهِ تحوّل‌سازی، ضرورتِ اهتمام به آن برای ما هویدا می‌گردد.»

وی همچنین در جهت تبیین ضرورتِ اهتمام به انتخابات و با اشاره به اصل ششم قانون اساسی، آن را یک امانت، مسئولیت و حقّ قانونی و وطنی خواند و پرداختن به آن را در شرایط کنونی نوعی جهاد مدنی قلمداد نمود. 

استاد پیرانی، ایفای نقش جماعت را بعنوان یک تشکّل مدنی درعرصه‌ی انتخابات، مرهون رعایت صداقت در امر شهادت دانست و ضمن تاکید بر اعتدال و پرهیز از یأس و قهر و خشم و نفرت بیان داشت: «اصلاح و تربیت، صرفاً ناظر بر حوزه‌های شخصی و خانوادگی نیست، بلکه در حوزه‌های سیاسی-اجتماعی نیز موضوعیّت دارد و کمک کردن به تقویتِ اعتدال، امنیت و رفاه جامعه، یکی از روش‌های تحقق عملیاتی این مفاهیم ارزنده است. 

وی همچنین افزود: «یکی از وظایف نهادهای مدنی، ایجاد اهداف والا، ارتقای دغدغه‌ها و ممانعت از مشغولیت مردم به امور خُرد و کوچک است؛ فلذا می‌طلبد که جماعت به مثابه‌ی یک نهاد مدنی پیرامون وظایف یاد شده، گام‌های جدّی‌تری بردارد و به منظور مشارکت هرچه بیشتر در انتخابات، در مردم ایجاد انگیزه نماید.» 

وی بیان داشت: «عدم مشورت حکومت‌ها با بخشی از شهروندان و عدم ‌تشریک آن‌ها در بخش‌های تصمیم‌گیری و اجرایی، باعث می‌شود که شهروندان مورد نظر، احساس تعلّق خاطر و حمیّت خود را نسبت به وطن و کشور از دست بدهند و آن‌ها را در معرض یأس و نفرت قرار دهد.» 

استاد پیرانی همچنین «یأس و قهر» را زمینه‌ساز محروم شدن از حیات و پویایی و مقدمه‌ی مرگ سیاسی و اجتماعی خواند.