دیدار دبیرکل با پیرمحمد ملازهی و دکتر شهلی‌بر

دیدار دبیرکل با پیرمحمد ملازهی و دکتر شهلی‌بر

دبیرکل جماعت با آقایان پیرمحمد ملازهی و دکتر شهلی‌بر در دفتر مرکزی جماعت دیدار و گفت‌وگو کرد.

بنا به گزارش روابط عمومی جماعت، عصر امروز شنبه ١ اسفندماه، پیرمحمد ملازهی و دکتر شهلی‌بر در دفتر مرکزی حاضر شده و با استاد عبدالرحمن پیرانی دبیر کل جماعت و تنی چند از اعضای دفتر مرکزی دیدار و پیرامون انتخابات به شور و مشورت پرداخته و مسائلی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. 

.:: جدیدترین ::.