آیا با وجود داشتن این شرایط همسر بهتر است جدا شود؟

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
الف- ضعف اقتصادی شوهر و نداشتن اندوخته همچون (منزل و وسیله نقلیه و...) ب- داشتن بیماری اضطراب و افسردگی شوهر تحت نظر روانپزشک ج- فرزنددار نشدن شوهر.

الف- ضعف اقتصادی سبب جدایی میان زن و شوهر نمی‌شود، بلکه باید شوهر تلاش کند به اندازه‌ی توان خودش برای همسر و خانواده‌اش روزی حلال و اسباب معیشت فراهم کند، گرچه بعد از به کارگیری کوشش و توانش مال اندکی به دست آورد.
ب- اگر شوهر بیماری روانی خطرناکی داشته باشد که ادامه زندگی با او برای زن خطرناک باشد و احتمال فراوانی داشته باشد که زن در صورت ادامه زندگی با وی آسیب می‌بیند، خودش برای ادامه زندگی با وی یا جدایی از او اختیار دارد، هر کدام را برگزیند برای او جایز است.
ج- اگر عقیم بودن شوهر یقینی باشد و زن مشکل نازایی نداشته باشد و علاقه شدید به فرزند داشته باشد، این حق را دارد که درخواست طلاق دهد.