نشست ایمانی آبان ماه خواهران شیراز برگزار شد

نشست ایمانی آبان ماه خواهران شیراز برگزار شد
محفل ایمانی خواهران شهر شیراز اواخر آبان ماه سال جاری با محوریت موضوع فساد کلامی برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار صفحه زنان اصلاح وب سخنران این نشست آقای عبدالسلام صدیقی بود که در مقدمه‌ی سخنرانی خود از متفاوت بودن انسان با دیگر موجودات سخن گفت که انسان‌ها موجوداتی هستند بسیار متفاوت و ویژه! و درونشان با دیگر موجودات متفاوت هست زیرا متاثر می‌شوند و دارای احساسات هستند؛ با یک جمله مثبت انرژی می‌گیرد و با جمله‌ای بد سرخورده می‌شود و هر انسانی درونی دارد که هیچ کس از آن با خبر نیست؛ پس نیاز به مترجمی دارد که دیگران او را بفهمند و آن مترجم،" کلام" است. همچنین سخن گفتن جزء بزرگترین معجزات خداوند است با توجه به آیات سوره الرحمن: 
" الرحمن علم القران خلق الانسان و علمه البیان "
وی افزود: مخاطب ما وقتی کلامی را از ما می‌شنود، تحت تاثیر قرار می‌گیرد و سخن گفتن چیزی گذرا و بی‌ارزش نیست و تاثیری شگرف بر درون دیگران دارد و ما با کلام مان دورن یک انسان را هدف قرار می‌دهیم حال چه به خوبی یا به بدی باشد؛ پس مراقب باشیم که به وسیله کلام ما چه چیزی وارد درون دیگران می‌شود. همه انسان‌ها نیازمند این هستند که زبانشان را مدیریت کنند و این از اهمیت بسزایی برخوردار است چه بسا خیلی از موفقیت‌‌ها دلیل آن زبان بوده است. سخن ممکن است مسیر زندگی هر شخصی را تغییر بدهد به سمت خوبی و حتی به سمت بدی و کسی که می‌خواهد سرنوشتش را به سمت خوبی‌ها پیش ببرد، باید زبانش را به سمت خوبی ببرد.
زبان جزء عوامل اصلی وارد شدن آدم‌ها به جهنم است. پیامبر صل الله علیه و سلم می‌فرمایند: هر کس زبانش را تضمین کند، من بهشت را برای او تضمین می‌کنم. همچنین خداوند به ما توصیه می‌کنند وقتی می‌خواهید حرف بزنید، به نیکی سخن بگویید در غیر این صورت شیطان به هدف خود می‌رسد و شیطان می‌خواهد که رابطه دوستی و صمیمیت بین انسان‌ها را بهم زند و باعث ایجاد تفرقه شود. 
وی انواع فساد کلامی را در میان حضار به صورت زیر متذکر شد: 
1-استهزاء و تمسخر
2-دروغ
3-تهمت 
4-شهادت دروغ( قول زور )
5-عیب جویی 
6-اذیت و آزار
7-بدعت
8-دشنام
9-بدگویی 
10-غیبت
11-قذف
12-فتوای بدون عمل: یعنی اینکه در مورد آن چه که به آن علم نداری اظهار نظر نکنی چرا که گوش و زبان و قلب انسان، در قیامت باید پاسخگو باشد مخصوصا در حوزه دین فتوای بدون عمل ندهیم.
نشست ایمانی آبان ماه خواهران شیراز برگزار شد
نشست ایمانی آبان ماه خواهران شیراز برگزار شد
نشست ایمانی آبان ماه خواهران شیراز برگزار شد